Cao Metaal en Techniek 2011 - 2013 - cao klein metaal download


De werkgevers van de Metaal en Techniek sector (kleinmetaal) en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie hebben een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Dit akkoord moet nog door de achterban worden goedgekeurd.
De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 april 2011 tot 30 april 2013.
De CAO is van toepassing op het metaalbewerkingsbedrijf, het technisch installatiebedrijf, het carrosseriebedrijf en voor de goud- en zilvernijverheid.
Met betrekking tot het salaris is het volgende afgesproken:
 • 01-10-2011: 1 procent salarisverhoging
 • 01-02-2012: 1,15 procent salarisverhoging
 • 01-08-2012: 1,15 procent salarisverhoging
 • 01-02-2013: 1,15 procent salarisverhoging

 • Download het principe accoord voor de nieuwe CAO voor de Metaal en Techniek 2011 2013  Cao Metaal en Techniek 2009 - 2011 - cao klein metaal download


  Eind 2009 is er een nieuwe CAO voor de Metaal en Techniek tot stand gekomen. De looptijd van de CAO is van 1 december 2009 tot met 31 maart 2011. Binnen de branche Metaal en Techniek (ook wel klein metaal of metaalnijverheid genoemd) zijn de volgende CAO's van toepassing:

 • CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf
  bijvoorbeeld lasbedrijven, machinefabrieken
 • CAO voor het Technisch Installatiebedrijf
  bijvoorbeeld ontstoppen van huisrioleringen, herstellen en/of onderhouden van installaties voor gas- of watervoorziening, aanleg en/of onderhoud centrale verwarming, aanbrengen en/of herstellen dakbedekkingen van aluminium, zink, lood of koper alsmede radio- en televisiereparatiebedrijf, beveiligingsbedrijven, installatiebedrijven voor (tele-)communicatie, lichtreclamebedrijf.
 • CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf
  bijvoorbeeld personenauto- en truckdealers, algmene auto-, tweewieler-, caravan-, aanhangwagen-, revisie- en autowasbedrijven, autoverhuur- en leasebedrijven en tankstations, verkopen van (brom) fietsen, herstellen van (brom) fietsen.
 • CAO voor het Carrosseriebedrijf
  bijvoorbeeld schadeherstelbedrijf, spuiten, schilderen en lakken van wagens, sta-caravans, opleggers, carrosserieŽn.
 • CAO voor het Isolatiebedrijf
  bijvoorbeeld aanbrengen, herstellen, onderhouden van isolerende materialen.
 • CAO voor de Goud- en Zilvernijverheid
  bijvoorbeeld het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen, sieraden, monturen, medailles van edele metalen (goud, zilver).


 • De CAO's hebben hetzelfde A-gedeelte. Het B-gedeelte gaat specifiek over de betreffende sector.
  Vanaf 1 december 2009 is er een aparte CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.
  Onderstaand kunt u de volledige teksten van de betreffende cao's in PDF bestand downloaden.


  Download CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf 2009 - 2011
  Download CAO voor het Technisch Installatiebedrijf 2009- 2011
  Download CAO voor het Carrosseriebedrijf 2009-2011
  Download CAO voor het Isolatiebedrijf 2009-2011
  Download CAO voor de Goud- en Zilvernijverheid 2009-2011

  Download CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2009 - 2011  Cao Metaal en Techniek 2008 2009 - cao klein metaal download  Download CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf
  Download CAO voor het Technisch Installatiebedrijf
  Download CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf
  Download CAO voor het Carrosseriebedrijf
  Download CAO voor het Isolatiebedrijf
  Download CAO voor de Goud- en Zilvernijverheid  Wat is een CAO ?
  Een collectieve arbeidsovereenkomst (meestal afgekort tot cao of CAO) is een verzameling afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten.

  Een cao kent een bepaalde looptijd (maximaal 5 jaar). Aan het einde van de looptijd eindigt een cao van rechtswege of door opzegging (afhankelijk wat in de specifieke CAO is afgesproken) en wordt een cao opnieuw voor een bepaalde tijd aangegaan. Daarbij worden gewoonlijk van de kant van de werknemers en door de werkgevers voorstellen gedaan, waarover tussen de partijen wordt onderhandeld.

  Vakbonden en werkgeversorganisaties spelen in dit hele onderhandelingsproces een actieve rol.

  Indien de werkgever (of de werkgeversorganisatie waarvan hij lid is) partij is bij een CAO, maar de werknemer niet, is de CAO toch van toepassing. Indien een CAO van toepassing is gelden de bepalingen die daarin staan. Als de cao een minimum karakter kent, is het wel toegestaan om in een bedrijfsregeling of individuele arbeidsovereenkomst in voor de werknemer gunstige zin af te wijken van de CAO. Echter, afwijkende afspraken die nadelig uitpakken voor de werknemer zijn nietig.

  In een cao kunnen dezelfde soort afspraken worden vastgelegd die normaal gesproken in een arbeidsovereenkomst staan. In de arbeidsovereenkomst wordt veelal verwezen naar de toepasselijke cao. Denk daarbij aan:

  ° Arbeidsduur
  ° Beloning (loonschalen)
  ° Functiewaarderingssysteem
  ° ATV- en vakantieregelingen
  ° Overwerkregeling
  ° Regelingen in geval van ziekte
  ° Arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werknemer
  ° (Pre)pensioenregeling
  ° Ontslagregelingen
  ° Beroepingsrecht

  Aangepast zoeken

  Waar kan ik werken